Missie
Het gezondheidscentrum biedt kwalitatief, hoogstaande, toegankelijke eerstelijnszorg aan, dichtbij de woonomgeving van de patiënt/cliënt. Centraal bij ons staat de hulpvraag en behoefte van de patiënt/cliënt en de nauwe onderlinge samenwerking van de hulpverleners.

 

Door samen de zorg goed af te stemmen en indien nodig naar elkaar te verwijzen, ontstaat er een duidelijke meerwaarde. Naast deze nauwe samenwerking werken de hulpverleners ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio om zo de kwalitatief, hoogstaande, toegankelijke zorg te kunnen garanderen.

 

Visie
Het gezondheidscentrum is gericht op verbetering van gezondheid en welzijn en het ontwikkelen van nieuwe producten. De hulpvraag en behoeften van patiënten/cliënten zijn daarbij richtinggevend. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt/cliënt medeverantwoordelijk is voor het zorgproces en bevorderen de zelfredzaamheid door hen te stimuleren van hun eigen kracht uit te gaan. Wij bieden de hulpverlening die nodig is, zonder dat dit leidt tot onnodige onafhankelijkheid.

 

Vanuit onze kernwaarden willen wij dit waarmaken. Het vormt de basis van het gezondheidscentrum. Hiermee willen wij aanduiden waar we voor staan. Deze kernwaarden zijn: het middelpunt zijn, gastvrijheid, interactief en innovatief.

 

Kunt u zich vinden in bovenstaande missie en visie dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken wat het centrum voor u kan betekenen.

 

Op dit moment zijn er alleen nog dagdelen beschikbaar. Full-time ruimten zijn niet meer beschikbaar.

 

Huurprijs per dagdeel is nog wel mogelijk

 

De dagdelen zijn als volgt opgebouwd:

08.00 – 12.30 uur

12.30 – 17.00 uur

17.00 – 21.30/22.00 uur

 

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via info@bgvlaardingen.nl of 010 474 82 00.