Samenwerking
De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen. Door de zorg goed af te stemmen ontstaat er verbetering van zorg voor de patiënt/cliënt. Wij kennen en gebruiken elkaars expertise. Door korte lijnen, duidelijke afspraken en gezamenlijke overleggen wordt deze samenwerking versterkt.

Naast deze nauwe samenwerking werken de hulpverleners ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio om zo de kwalitatief, hoogstaande, toegankelijke zorg te kunnen garanderen.