Wie zijn wij

Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen is een eerstelijns zorgcentrum. Een eerstelijns gezondheidszorg onder één dak, in nauwe onderlinge samenwerking met andere disciplines en dichtbij de woonomgeving van de patiënt.

 

De zorg is afgestemd op de vraag en behoefte van de patiënt, zodat zorgverleners weten wat er van hen wordt verwacht. Zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar, waardoor er een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg die geleverd wordt door afzonderlijke disciplines. Naast deze onderlinge samenwerking werken de zorgverleners ook samen met overige beweeg- en zorgaanbieders binnen de wijk en in de regio, waardoor kwalitatief hoogstaande zorg gegarandeerd is.

 

Beweeg- en Gezondheidscentrum Vlaardingen is een modern en toegankelijk eerstelijnscentrum zijn. Onze kernwaarden zijn:

 

Positieve gezondheid, integrale en persoonsgerichte zorg
Wij werken met de definitie van positieve gezondheid.

 

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (definitie van Machteld Huber).

 

In deze methode van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.
Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.
Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan nog versterkt worden.

 

Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’.
Er wordt integraal gekeken naar ziekte/gezondheid en (de relatie met) huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie en dagbesteding.

 

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt/cliënt medeverantwoordelijk is voor het zorgproces en bevorderen de zelfredzaamheid door hen te stimuleren van hun eigen kracht uit te gaan. Wij bieden de hulpverlening die nodig is, zonder dat dit leidt tot onnodige onafhankelijkheid. Samen met de patient worden beslissingen genomen en een plan van aanpak opgesteld.

 

Kwaliteit
Kwaliteit is bij ons belangrijk. Wij werken zoveel mogelijk evidence based en volgens de geldende richtlijnen. Wij hechten veel waarde aan patiënttevredenheid en daarom laten we onze kwaliteit toetsen door patiënten. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines.

 

Kennis
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Om bij te blijven is de behoefte aan scholing groot. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Het opleiden leidt ook tot verbetering van ons eigen professioneel handelen en houdt ons goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons eigen vakgebied.

 

Preventie

Waar mogelijk proberen we preventief te handelen. Door gezamenlijk leefstijltrajecten aan te bieden zowel individueel als in groepsverband om de gezond van de cliënt/patiënt te verbeteren.

 

Samenwerking
De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen. Door de zorg goed af te stemmen ontstaat er verbetering van zorg voor de patiënt/cliënt. Wij kennen en gebruiken elkaars expertise. Door korte lijnen, duidelijke afspraken en gezamenlijke overleggen wordt deze samenwerking versterkt.

Naast deze nauwe samenwerking werken de hulpverleners ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio om zo de kwalitatief, hoogstaande, toegankelijke zorg te kunnen garanderen.

 

Gastvrijheid
Wij bieden laagdrempelige zorg aan. Wij proberen zo veel mogelijk de patiënten zelf te helpen, is dit niet mogelijk dan adviseren wij ze waar nodig. Ook streven we er naar geen wachtlijsten te hebben. Parkeren voor deur is mogelijk en gratis. Daarnaast is het eventueel mogelijk om in de avond een afspraak in te plannen.

 

Wijkgericht
Innovatief
Ontwikkelingen in de samenleving vragen om innovatieve oplossingen op het gebied van zorg. Vernieuwing is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden.

 

Projecten

  • Cool2BFit
  • Diabetes Challenge
  • GLI
  • Bewegen naar gezonde leefstijl
  • Netwerk gezond ouder worden
  • Communicatiepilot ZEL – zorgdomein
  • Persoonsgerichte zorg
  • Wijkkrant Holy
  • Next generation woonwijk Holy

Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen is onderdeel van Moveo Gezondheid B.V.