Projecten

  • Cool2BFit
  • Diabetes Challenge
  • GLI
  • Bewegen naar gezonde leefstijl
  • Netwerk gezond ouder worden
  • Communicatiepilot ZEL – zorgdomein
  • Persoonsgerichte zorg
  • Wijkkrant Holy
  • Next generation woonwijk Holy