Welkom bij Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen

Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen is een eerstelijns zorgcentrum. Eerstelijns gezondheidszorg onder één dak, in nauwe onderlinge samenwerking met andere disciplines dichtbij de woonomgeving van de patiënt.

 

Wij werken met de definitie van positieve gezondheid. In deze methode van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte. Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte. Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar is er een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan nog versterkt worden.

Beweeg- & Gezondheidscentrum Vlaardingen is onderdeel van Moveo Gezondheid B.V.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt/cliënt medeverantwoordelijk is voor het zorgproces en bevorderen de zelfredzaamheid door hen te stimuleren van hun eigen kracht uit te gaan. Wij bieden de hulpverlening die nodig is, zonder dat dit leidt tot onnodige onafhankelijkheid. Samen met de patiënt worden beslissingen genomen en een plan van aanpak opgesteld.

 

De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen. Door de zorg goed af te stemmen ontstaat er verbetering van zorg voor de patiënt/cliënt. Wij kennen en gebruiken elkaars expertise. Door korte lijnen, duidelijke afspraken en gezamenlijke overleggen wordt deze samenwerking versterkt. Naast deze nauwe samenwerking werken de hulpverleners ook intensief samen met zorgorganisaties in de regio om zo de kwalitatief, hoogstaande, toegankelijke zorg te kunnen garanderen.

 

Wij beschikken over gratis parkeergelegenheid en twee invalide plekken recht voor de  deur. Daarnaast is het eventueel mogelijk om in de avond een afspraak in te plannen.