Ergotherapie Vlaardingen

Ergotherapie Vlaardingen is een praktijk voor volwassenen en ouderen.

U kunt als gevolg van een ziekte, handicap of leeftijd, beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt u om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

De ergotherapeut zal samen met u inventariseren waarin u beperkingen ondervindt en gaat dan samen met u op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het trainen van nieuwe vaardigheden, het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten, het aanpassen van uw omgeving of het inzetten van hulpmiddelen.

Op onze website vindt u meer informatie over de praktijk en de doelgroepen die wij behandelen.

In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaats vinden.
Bij werkgerelateerde klachten kan de ergotherapeut ook op uw werk langskomen.